English  | Deutsch  | Magyar

A turisztikai projektek által létrejövő termék bevezetési és fenntartási időszakában szükségessé váló marketingmunka megalapozása céljából kidolgozzuk a projekt marketing stratégiáját és részletes marketing tervét, amelyek által a termék piac- és versenyképessé válhat. Marketing tevékenységeink a következők:

  • Helyzetelemzést, vagyis marketing- és piackutatást végzünk a termék célcsoportjainak, illetve azok igényeinek megállapításához, versenytárs- és SWOT-analízis alapján meghatározzuk a stratégiai célokat.
  • A projekt USP-jének definiálását követően kialakítjuk a termék arculatát, a márkát és pozícionáljuk a terméket a piacon.
  • A marketing stratégiában az aktuális piaci trendeknek megfelelően koncepciót dolgozunk ki és iránymutatást adunk a marketing-mix minden további elemére vonatkozóan: árpolitika meghatározása, értékesítési politika és megfelelő értékesítési csatornák kiválasztása, kommunikációs és promóciós politika kidolgozása, együttműködési lehetőségek és partnerek felkutatása, személyzeti terv készítése, akcióterv kidolgozása.
  • Az akcióterv alapján marketing költségvetést készítünk, a projekt megvalósítás szakaszában további tanácsadó és monitoring feladatokat is ellátunk.

A marketing terv kidolgozását követően szakmai tanácsadás keretében vállaljuk marketing kiadványok, honlapok tartalmának összeállítását, azok szövegének megírását. Értékesítés ösztönzési akciók szervezését, direkt és e-marketing tevékenységeket végzünk; illetve nyilvánossági PR tanácsadással is foglalkozunk.

"Hiszünk benne, hogy szakértelemmel, jó együttműködéssel, kreativitással és rugalmassággal hatékony projektfejlesztés valósulhat meg."

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.

05/09/2019 - 10:11